Sogn

Søk blant 92 toppturer.

Søk
FRIFLYT.NO
Ein travel dag på Store Ringstind under High Camp. Foto: Frode Sandbech. / Toppturar i Sogn.
Turområde

Ringstindane

Store Ringstind har lenge vore ein klassikar blant vårskiturane i Sogn. Sjølv om andre toppar
FRIFLYT.NO
Kvamshalsen frå vest. / Toppturar frå Sogn.

Turbeskrivelse Kvamhesten

Kvamshalsen er ein fin skogstur med relativ open skog. Stormen Dagmar opna opp granplantefeltet som
FRIFLYT.NO
Togga frå søraust. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Togga 1340

Toggga 1340 moh ligg ein kilometer lengre vest enn Togga 1205 moh. Denne toppen har
FRIFLYT.NO
Blåfjellet sett fra sør. Sogndal Skisenter Hodlekve til høyre og kjente fjell som Togga og Frudalshesten i bakgrunnen. Foto: Bjørnar Bjørhusdal. / Trygge toppturer.

Turbeskrivelse Blåfjellet

Blåfjellet er en fin introduksjon til en populære Sogndalsdalen. Denne sørvendte sida gir gode muligheter
FRIFLYT.NO
På veg inn Soleiebotn. Foto: Bjørnar Bjørhusdal
Turområde

Soleiebotntindane og Lauvnostind

Soleiebotntindane har ein høg konsentrasjon av bratte nedkøyringar i ulike himmelretningar. Ryggen som bind dei
FRIFLYT.NO
Ned sørrenna frå Vestre Austabotntind. Foto: Bjørnar Bjørhusdal
Turområde

Austabotntindane

Austabotntindane er gjerne mest brukte når Tindevegen opnar. Før den tid er det tidkrevjande å
FRIFLYT.NO
Dyrhaugstindane sett frå Skagastølstindane i aust. Foto: Bjørnar Bjørhusdal. / Toppturar i Sogn.
Turområde

Dyrhaugstindane

Dette massivet har det meste for ein skikøyrar. Moderate større sider, bratte renner, store flankar
FRIFLYT.NO
På veg mot Nebbskar. Foto: Bjørnar Bjørhusdal. / Toppturar i Sogn.
Turområde

Skagastølstindane

Kanskje det mest kjende massivet i Hurrungane, med Store Skagastølstind, eller Storen på 2405 moh
FRIFLYT.NO
På veg opp Styggedalsbreen.  Her har breen smelta mykje ned seinare år. Foto: Erlend Sande. / Toppturar i Sogn.
Turområde

Gjertvasstind og Styggedalstind

Styggedalsbreen og Gjertvassbreen med taggete tinderekker, er kanskje noko av det villaste og vakraste landskapet
FRIFLYT.NO
Sørvestryggen av Steindalsnosi gir flott utsyn over Hurrungane. Foto: Trond Aalde. / Toppturar i Sogn.
Turområde

Steindalsnosi og Fanaråken

Desse to toppane gjev flott utsyn i mange retningar. Dei byr på fin skikøyring og
FRIFLYT.NO
Toppflankane på Heggmyrane er opne og snøsikre. Foto: Christian Nerdrum. / Toppturar i Sogn
Turområde

Sogn Skisenter

Laussnømekkaet i Luster, Sogn skisenter eller Heggmyrane som ein seier lokalt, vart opna som langrennsanlegg
FRIFLYT.NO
Sprongdalseggi sett frå vest. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Sprongdalseggi

Saman med Vangsen er Sprongdalseggi den siste turen ein normalt sett kan gjennomføre på ski
FRIFLYT.NO
Vivakulen og dammen frå aust. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Vivakulen

Vivakulen er ein bredekt kul heilt i enden av dalen, vest for dammen på Styggevatnet.
FRIFLYT.NO
Vivakulen med Austdalsbreen bak der den kalvar ut i Styggevatnet. I september på nysnø! Foto: Bjørnar Bjørhusdal. / Toppturar i Sogn.
Turområde

Styggevatnet

Etter kvart som våren og sommaren kjem trekkjer ein opp fjellvegane i Jostedalen for å
FRIFLYT.NO
Bergsetdalen heiter den innerste delen av Krundalen. Foto: Bjørnar Bjørhusdal. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Tuftebreen

Tuftebreen strekkjer seg heilt frå Høgste Breakulen, men her er turen skildra som ein ganske
FRIFLYT.NO
Bergsetdalen heiter den innerste delen av Krundalen. Foto: Bjørnar Bjørhusdal. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Bergsetbreen

Bergsetbreen vart klatra fyrste gongen av Kristian Bing frå Bergen og den lokale fjellføraren Anders
FRIFLYT.NO
Bergsetdalen heiter den innerste delen av Krundalen. Foto: Bjørnar Bjørhusdal. Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Vetlenibba

Ei jamn og lang nedkøyring utan skog ventar den som jobbar seg opp på Vetlenibba,
FRIFLYT.NO
Tuftebreen i vintersnø - i taulag. Foto: Bjørnar Bjørhusdal. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Skiturar på brear

Mange turinteresserte har høyrt historia frå Sognefjellet om karen som gjekk gjennom ei brei snøbru
FRIFLYT.NO
Bergsetbreen. Foto: Bjørnar Bjørhusdal. / Toppturar i Sogn.
Turområde

Krundalen

Noregs vakraste dal heiter Krundalen - det meiner alle lokale og dei fleste som har
FRIFLYT.NO
Vetle Geisdalen sett frå Myrhønna Foto: Bjørnar Bjørhusdal. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Vetle Geisdalen

Solrike Vetle Geisdalen er mål nummer ein for jostedøler flest i dei kalde vintermånadane, før
FRIFLYT.NO
Foto: Bjørn Bjørhusdal. / Frå Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Geisdalsnosi

Geisdalsnosi er ein klump av eit fjell som strekkjer seg langs nordsida av Storegeisdalen og
FRIFLYT.NO
Myrhønna sett frå aust. Foto: Bjørnar Bjørhusdal. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Myrhønna

Signaturfjellet framfor nokon i Jostedalen er Myrhønna, sukkertoppen som strekkjer seg opp over Myri og
FRIFLYT.NO
Myrhønna sett frå aust. Foto: Bjørnar Bjørhusdal. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Hytta på Mannen-Sogn

Trekanthytta på fjellet aust for Myrhønna vart sett opp av to ivrige fjellkarar på 80-talet.
FRIFLYT.NO
Vangsen sett frå nord. / Toppturar i Sogn

Turbeskrivelse Vangsen

Det er fleire grunnar til at Vangsen er eit av dei mest kjende skiturfjella i
FRIFLYT.NO
Vangsen sett frå aust. Foto: Bjørnar Bjørhusdal. / Toppturar i Sogn.
Turområde

Myri

Myri er det mest nytta utgangspunktet for skiturar i Jostedalen, og det er ikkje utan
FRIFLYT.NO
Frå Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Kollen

Ei bratt linje i Vigdalen som sjeldan vert gjort, både fordi den gjev litt lang
FRIFLYT.NO
Frå Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Fivlenosi-Sogn

Fivlenosi gjev ein nærleik til Hurrungane frå toppen som er heilt spesiell. Flott gammal bjørkeskog
FRIFLYT.NO
Frå Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Kattøyra

Ein slak tur med bra lengde tek ein opp på ein topp med svært bra
FRIFLYT.NO
Frå Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Buskrednosi-Sogn

Den store toppturklassikaren i Vigdalen har fått navnet etter ei skrede som går ned i
FRIFLYT.NO
Foto: Bjørnar Bjørhusdal. / Toppturar i Sogn.
Turområde

Vigdalen

Ski og friluftsliv i Vigdalen står sterkt både hjå dei lokale og hjå hyttefolket som
FRIFLYT.NO
Asbjørnsnosi sett frå normalvegen til Hest, på veg attende til topp 1360 rett nord for Nonskar. Foto: Arnt Flatmo. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Asbjørnsnosi

Toppvarden på Asbjørnsnosi er eit meisterverk, og det er fjellet også, spesielt for skilauparar.
FRIFLYT.NO
Frå Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Grøndalseggi

1000 høgdemeter blank frå bilen med lite bratt terreng og minimalt med flater gjer Grøndalseggi
FRIFLYT.NO
Legg merke til sprekkområda på Såta. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Såta

Leirdalen sitt svar på Mont Blanc er ein gedigen brekuppel rett nord for veslebror Hest.
FRIFLYT.NO
Frå Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Hest

Hest er signaturfjellet i Leirdalen, og er også eit av dei mest kjende fjella i
FRIFLYT.NO
Foto: Anne Marte Snøtun. / Toppturar i Sogn.
FJELLSKI

Norges største skibakke

Noregs største skibakke ligg i Leirdalsfjella. Dette er gjerne ein dryg påstand, men kva fjell
FRIFLYT.NO
Nye eventyr i sikte rundt Vetlefjorden. Foto: Einar Løken. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Melsnipa

Melsnipa er ein mektig fjelltopp som gjev flott utsikt og storslått skikøyring. Frå toppvarden ser
FRIFLYT.NO
Oversikt Horpedal. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Steindalsbreen

Steindalsbreen ligg i den nordlegaste delen av Sogndalsdalen. Den skiturvarianten som gjev flest høgdemeter og
FRIFLYT.NO
Oversikt Horpedal. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Nyastølseggi-Sogn

Nyastølseggi har flott utsikt til Fjærlandsfjorden og Flatbreen. Nordvestryggen er relativ bratt og lang og
FRIFLYT.NO
Mykje freistande terreng rundt Horpedal. / Toppturar i Sogn.
Turområde

Horpedal

Horpedal ligger 160 moh i Fjærland og er ein sidedal aust for Norsk Bremuseum. For
FRIFLYT.NO
Sogndalseggi, nordsida av Frudalsbreen 17.4 og  Kløvingahaugen og ryggen til Bjåstadbreen 32.1. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Kløvingahaugen

Kløvingahaugen er ein anonym topp i Fjærland med mykje flott utsikt. Frå Kløvingahaugen kan ein
FRIFLYT.NO
Sogndalseggi, nordsida av Frudalsbreen 17.4 og  Kløvingahaugen og ryggen til Bjåstadbreen 32.1. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Frudalsbreen-Sogn

Breen som går nedover nordsida av Frudalsmassivet mot Vetlebotn med klippepartiet mot Tungeggi, skaper ei
FRIFLYT.NO
Oversikt Berge og Bessdalen frå vest. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Sogndalseggi-Sogn

Sommarstien inn til Storebotn går vidare til Anestølen. Dette er ei gamal ferdselsåre mellom Fjærland
FRIFLYT.NO
Nyastølseggi, Skredfjellet og Middagshaugen frå sør. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Steindalseggi

Steindalseggi ligg ein og ein halv kilometer aust av Nyastølseggi og to kilometer nord for
FRIFLYT.NO
Nyastølseggi, Skredfjellet og Middagshaugen frå sør. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Nyastølseggi

Nyastølseggi har flott utsikt til Fjærlandsfjorden og Flatbreen. Nordvestryggen er relativ bratt og lang og
FRIFLYT.NO
Oversikt Berge og Bessdalen frå vest. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Skredfjellet og Middagshaugen

Skredfjellet har kanskje ikkje eit tiltalande namn, men fjellet har flott utsikt og ein snill
FRIFLYT.NO
Mellom Skredfjellet og Middagshaugen med Fjærlandsfjorden under. Foto: Bjørnar Bjørhusdal. / Toppturar i Sogn.
Turområde

Berge

Frå Berge i Fjærland er det fleire flotte toppturar å velje mellom. Ved å gå
FRIFLYT.NO
Standafjellet frå sør. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Strandafjellet

Strandafjellet er ein sørleg del av Torstadnakken-massivet og er ikkje ein sjølvstendig topp. Dermed er
FRIFLYT.NO
Torstadnakken frå søraust. / Toppturar i Sogn.

Torstadnakken

Torstadnakken er ein av dei klassiske fjellskiturane i Sogndalsdalen. På stølen Grøssete 850 moh ligg
FRIFLYT.NO
Vestsida av Spefjellet. Foto: Bjørnar Bjørhusdal. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Spefjellet

Spefjellet ligg nord for Tylderingen og har ei fin vestleg flanke. Stølen Spe ligger rett
FRIFLYT.NO
Tylderingen frå sør. / Toppturar i Sogn.

Turbeskrivelse Tyldringen

Tylderingen er fjellet som ligg på austsida av nedre delen av Dalavatnet. Sørsida til Tylderingen
Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 4767 Nydalen, 0421 Oslo | Tlf: 22 04 46 00
Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Redaktør: Henning Reinton | Nettredaktør: Tore Meirik
Salgssjef Fri Flyt AS: Alexander Hagen | Salgskonsulent: Magnus Utkilen | Prosjektleder: Lisa Kvålshaugen Bjærum
Daglig leder: Audun Holmøy Røhrt | Nettsiden er utviklet av Fri Flyt Byrå