Parker inne ved Nesset og gå opp i småskogen. Gå litt mot høyre og jobb deg opp mot ryggen.

Nedkjøringen tilbyr fine flanker, og avsluttes i skog nede mot veien. Kjør på skikjørers høyre av søkket som går nordover langs fjellet. Skogen er mindre tett jo mer mot skikjørers høyre du kjører. Til venstre er det skrenter i bunnen, unngå disse.