Opp: Start en kilometer vest for Krokelvvatnet, der det er parkeringsplass. Herfra følger du relativt slakt terreng rett nordover. Vær oppmerksom på brattere partier halvveis oppe i fjellsiden, det er mulig å holde seg i terreng under 30 grader hele veien. Følg ryggen nordvestover mot toppen av Skolpan. 

Ned: Samme vei ned er tryggeste rute. Her er det flere fristende nedkjøringsmuligheter, så vær påpasselig med veivalget.