For å få enda mer ut av den første nedkjøringen mot Øvre Myrdal kan du ta turen opp til Omnatind og kjøre ned derifra, før du går videre opp til Juklevasstinden. På vei hjem får du en liten bakke opp til Omnetjørnene før du igjen kan ta av fellene og skli ned til Myrdalen. Hvis du vil gå en annen tur hjem, kan du ta turen opp på Hestabotnpynten og kjøre ned denne veien.

Fra Myrdalsvannet, følg veien litt tilbake til du kommer til en traktorvei. Følg denne til Nipelva dukker opp. Følg elva opp til ryggen over Omnetjørnene. Kjør ned mot øst og Møsetjørnene. Deretter ligger Juklavasstinden foran deg. Det tryggeste er å følge den nordlige ryggen til topps.

Kjør flankene eller ryggen du kom opp mot Øvre Myrdal/Møsetjørnet. Siden er laget for de store svingene. Her kan du kose deg hele veien hjem. For å komme hjem igjen må du gå flankene opp til Omnetjørnene. Herfra kan du kjøre ned langs Nipelva for å komme tilbake til bilen.