Ved helt stabile forhold er det letteste å følge Bjørndalen inn og gå opp skaret mellom Kruna og Bjørndalsnuten. Denne peker rett mot Blåhatten. Når du er oppe tar du til skigåers venstre og opp til toppen. 

Hvis du ikke er helt sikker på forholdene anbefales det å begynne innerst i Muradalen. Gå over Prestavatnet, Isovatnet, Øyravatnet og Svartevatnet. Gå opp dalen i den nordøstlige enden av Svartevatnet. Følg dalen slik at du kommer med toppunkt 1204 på venstre hånd og 1129 på høyre hånd. Passer vest for Blåhatten før du tar deg opp via toppryggen.

Kjør akkurat samme vei som opp (alt 2) eller sving rett ned i Bjørndalen (alt 1). Alternativ 1 gir kortest anmarsj og finest skikjøring.