Her får du utsikt til Juklavasskruna og Folgefonna. Bratthetsgrader er satt til 35 på grunn av et par kortere heng. Ellers består turen av en stor og bred flanke på omtrent 30 grader. Dette er en topp som passer for de aller fleste, og du bør få den med deg! Turen egner seg best som en vårskitur. 

Følg sommerstien langs Myrdalsvannet, og du må regne med å bære skiene rundt. Gå opp langs Myrdalselva og sikt deg inn i skaret mellom p954 og p1080. Noen partier er bratte, tenk på rasfare. Følg ryggen til topps.  

Nedkjøringen er jevn, men er brattere jo lengre til skikjørers venstre du kommer.