• Trygg topptur: Forholdsvis lang tur i terreng som aldri er mer enn 25 grader bratt. 
  • Læringspunkt: Gjenkjenne skredterreng.
  • Fare: Hold deg i det slake terrenget.