Fjellet har to topper som er omtrent like høye, men det er den østligste som er mest vanlig å gå på. Selve botnen som har gitt navnet til fjellet er godt skjermet for vær fra nord, øst og vest og holder lenge på snøen.

Opp: Fra parkeringsplassens nordende, går du omtrent 100 meter nordover til du kommer til en bro som krysser Skorgedalselva. Gå over denne og følg østsiden av Fuglehaugen. Ta sikte på åpne parti i bjørkeskogen på østsiden av elva fra Smørbotnen. Over tregrensa holder du jevn stigning langs østsiden av botnen og videre opp i skaret mellom de to høyeste toppene. Deretter langs ryggformasjonen til Østtoppen. Det er bratt på sidene rundt toppen. 

Ned: Nedkjøringen følger omtrent samme vei som oppstigningen.