OPP: Fra parkeringsplassens nordvestre hjørne går du over flate (myr) nord for Kjerringhaugen. Kryss opp bjørkeskogen og rundt på sørsiden av topp 588 moh. Herfra følges slak ryggformasjon til Skarvens sørlige fortopp. Videre følges ryggen til topps.
NED: Sikreste vei ned er å følge samme rute som opp. Men traséen fra NM i utfor i 1940 er fortsatt den mest populære nedfarten fra toppen. Her går også det årlige Skarvenrennet. Det er vanlig å kjøre rett ned den flotte flanken til Skarvebotn. Videre er det fin skogskjøring tilbake til parkeringen. Denne nedkjøringen har et heng som er ca 33 grader bratt rundt 1000 moh, og bør bare kjøres under stabile forhold.

Trygg topptur: Hele oppstigningen går i terreng under 30 grader.

Læringspunkt: Gjør terrengvurdering underveis.