Opp: Fra gården Moen følger du traktorvei som starter i gårdstunet og fortsetter gjennom et granskogbelte mot den store østryggen fra Kaldtinden. Der traktorveien fortsetter inn Modalen, følger du ryggen gjennom åpen bjørkeskog til et lite hyttetun på 480 moh. Videre følges ryggen mot toppen. På den store flaten omtrent 950 moh skrår du vestover til Sørryggen og følger denne til topps. 

Ned: Nedkjøringen følger samme vei som oppstigningen.