Turen er mest vanlig å gjøre etter at Venjedalsveien er brøytet opp til setrene (skjer vanligvis før påske).

Opp: Fra Venjedalssetrene følger du veien omtrent én kilometer videre oppover. Like før høyspentledningen krysser veien, tar du opp bjørkeskogen og følger letteste vei lans en av ryggformasjonene som strekker seg østover. Ved Hurrungvatnet følger du slakeste vei opp vestsiden (ca 30 grader) og deretter slakere mot toppen. 

Ned: Fra toppen følges vestflanken tilbake til Venjedalssetrene. Flanken kan være stedvis avblåst, så det kan stikke opp stein. Vær oppmerksom på stein i terrenget.