Parker i en av lommene langs veien foran Store Nupen. Pek skia mot den store renna mellom hammerne på fjellet. Her skal du opp. Når det flater litt ut svinger du mot venstre og går den siste flanken til varden. 

Sørrenna er den mest kjente nedkjøringen. Du får god oversikt over ruta fra veien. Renna er bred og fin. Hvis du går denne om våren, før sola har gjort sitt, er stegjern fint å ha i denne bakken.  

Vestflanken ligger litt lengre inn i dalen og ender ved Nupstjørn. Dette er ei flott side som ikke blir brukt like ofte som f.eks sørrenna. Det er litt lengre å gå hit, men belønningen er en bratt fjellside med god plass og ofte fin puddersnø.