Fra Ulevåvatnet går du opp slik at du kommer mellom Verjesteinsnuten og p1237. Følg deretter ryggen til toppen.

Kjør ryggen ned igjen. Det blir samme vei som du gikk opp. Det går også an å dreie over på vestsiden og følge disse flankene ned til vannet igjen.