Når Valldalsveien åpner tidlig i juni kan det i snørike vintre la seg gjøre å kjøre nesten helt ned Nordvestflanken av Kvessenuten mot Valldalsvatnet. Nordveggen mot Middalsbu holder gjerne noen uker lenger, men her må du regne litt anmarsj til snøen

Kjør anleggsveien inn til enden av Valldalsvannet. Følg veien til du kan gå langs østsiden av vannet. Ca 500 meter etter du forlater veien begynner du oppstigningen. Her ligger et lite bekkefar du kan følge til toppen. 

Ei flott og jevn side langs Valldalsvannet. Følg bekkefaret som på vei opp. Eller velg en egen vei.