Vær forsiktig når du klatrer opp renna i tilfelle noen andre er på vei ned. Siden renna ruller, får du ikke full oversikt fra toppen. Toppunktet på Kistenuten ligger lengre inn enn det som er målet for brattkjørere.

Stak deg over Ståvann og sikt deg innunder p1006. Gå over Kistetjørni og begynn oppstigningen i renna. 

Gå opp Kistedalen og ta bekkedalen mot nord, øst for p1404. Når terrenget flater ut ved noen små vann, dreier du østover mot inngangen til renna.