Selve fonna er så og si sprekkfri, men såpass bratt at utglidningsfaren er reell, så vær forsiktig om det er hardt. Har du ekstra tid er det verdt å gå innom toppen på Breifonn (1600 moh.), med utsikt til Norges sørligste isbre.   

Kjør inn anleggsveien i Blåbergdalen. Veien er åpen fra St.hans til vintersnøen stenger den igjen. Parker ved veis ende. For en tur til Midnuten går du opp bekkedalen sørvest fra der veien ender. 

For å komme til Breifonn går du videre fra veien, og følger stien mot Jonshol på sørsiden av elva et stykke. Når du runder Midnuten følger du sporadisk varding opp dalen sørvestover.