Triangeln er en lekker rute som mange vil prøve. Få får sjansen til det i rett snøforhold. Men det finnes andre alternativer: Normalveien ned byr på store, fine traversen i høyalpint miljø. Og vil du gjøre noe ekstra kan du gå Hästskotraversen til toppen, en veldig fin tur å ta en vakker vårnatt. Å se solen gå opp når du er midt oppe på fjellet er noe helt spesielt. Se kapittelet Traverser for en beskrivelse av Hästskotraversen. 

Vuoiddasriida er et gammelt hellig fjell for samene. Her har det blitt ofret til gudene i lange tider. 

Opp: Gå under jernbanen gjennom tunellen, forbi skiheisen, over elva Glátterjohka og videre mot sørvest inn i dalen Vássevággi. Fortsett i slakt terreng så langt inn i dalen som du kan komme, og sving siden høyre og opp på store snøfelt. Let deg frem langs den minst bratte veien opp mot toppen.