Opp A: Start turen fra Låktajåkkahytta med å gå inn i dalen Guoblavággi, som på noen kart heter Kuoblavagge. Vik av østover etter to og en halv kilometer, og passer over til venstre for topp 1391. Gå over vannet utover toppen og fortsett vestover. Gli så ned i retning mot Biran; toppen sørøst for Trollsjøen (Rissajávri). Rund Biran på dens høyre side. Ta det forsiktig, for her er det bratt og eksponert! Du kan også velge å kjøre venstre og ned i bekkedalen før Birans topp, for å så følge dalen Kårsavagge tilbake mot høyre og dermed få en noe enklere, men lengre vei. Fra Biran får du drøyt 200 vertikale metre med fin kjøring ned i Kårsvagge. Kjør først vestover ned til et platå, og fortsett til venstre ned til isbreen Gorsajökeln. Gå opp breen, men unngå den venstre siden ettersom det er rikelig med sprekker hele veien opp. Sving av mot venstre etter en stund, og opp mot toppen av breen. Gå over topp 1542 for å komme til hovedtoppen av Gorsačohkka.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Opp B: Gå opp til toppen av Vássečohkka sør (se turbeskrivelse i kapitlet Riksgränsen). Kjør ned sørover til passet 1279 moh, og fortsett siden skrått opp til venstre knapt 200 bratte høydemetre over neste høyde. Gli ned langs kammen till toppen av Gorsajökeln opp til topp 1542, og til slutt opp til hovedtoppen.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig  

Ned 1: Samme som Opp A. Femhundre kanonfine fallhøydemeter på isbreen kompenserer for de mange kilometerne med opp og ned som følger fram til du er tilbake i Låktatjåkkahytta. Kjør i midten eller til venstre mot slutten av breen, på skikjørers høyre er det er 10-15 meters stup der breen kalver.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig 

Ned 2: Samme som Opp B. Sammenliknet med Ned 1, får du betydelig mer kjøring som lønn for strevet.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 3: Bratte Kårsa: Kjør ned nordover fra toppen på store, fine snøfelt. Etter en stund blir det skikkelig bratt. Hold til venstre for å komme ned på Gorsajökeln. Den bratte bakken er en fin nedkjøring, men skredutsatt, vær forsiktig! 

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Ned 4: Lange Kårsa: Start med å kjøre ned nordover fra toppen. Søk deg ut mot høyre på det store snøfeltet. Ved 1160 moh skal du begynne å traversere mot venstre, og ned mot slutten av Kårsajökeln. En spennende rute på store snøfelt der du må være nøye med veivalget og tenke på at du kjører ovenfor høye klipper under store deler av ruta.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig