I starten av århundret var det en stor bedrift å komme seg helt opp til Tjåmuhas, og fremdeles den dag i dag er det en lang og hard dagstur fra turiststasjonen. Til gjengjeld er mulighetene for fin skikjøring veldig store. 

Foruten Tjåmuhas har fjellet også blitt kalt for Somaslaki og Siellatjåkka. Navnet Somaslaki er et tydelig eksempel på hvordan samenes navn på fjellene har blitt forsvensket eller forfinsket, da det tidligere ikke har eksistert et samisk skriftspråk. «Laki» er nemlig det finske ordet for topp og «Somas», som Tjåmuhas, kommer fra samenes opprinnelige navn på fjellet. Det er først nå med det nyutviklede samiske skriftspråket at vi på de nye kartene har fått et genuint samisk navn på fjellet: Čoamohas, som for øvrig betyr «reinbog». 

Opp: Gå gjennom portalen som markerer starten på Kungsleden og følg så den markerte turløypen i nesten seks kilometer frem til elva Ballinjohka (på noen kart har den navnet Pallenjåkka). Følg deretter skiltene, øst for Ballinjohka mot Tältlägret, en teltplass med en åpen gamme (torvhytte). Etter at du har svingt av fra Kungsleden har du knapt tre kilometer igjen til Tältlägret, men halvveis dit kan du se en flaggstang som markerer plassen. Kryss Ballinjohka ved første egnede sted etter Tältlägret. Jo senere på sesongen, desto høyere opp må du gå før elva kan krysses på et sikkert sted. Fortsett rett sør så du kommer opp på ryggen som leder opp til Tjåmuhas sin vest-topp, 1688 moh. Ryggen er lett å finne, lett å følge og er et sikkert veivalg hele veien opp. Vær bare obs på skavlene på ryggens venstre (østre) side! Gli ned fra vest-toppen i sørøstlig retning til passet mellom vest- og hovedtoppen. Gå så opp de siste 140 høydemeterne til toppen.