Om man ikke vil starte fra bilveien/jernbanen ved Katterat, kan man forkorte turen gjennom å starte ved Nordalskiosken i Riksgränsens heissystem. Ettersom turen i store deler følger et hardt trafikkert scooterspor, må man være forberedt på en hel del motorlyd under turen. 

På Láirečorru er det mineralforekomster som man i sin tid hadde forhåpninger om at kunne utnyttes. Disse dristige spekulasjonene vokste frem hos arbeidere ved jernbanen på 1900-tallet. Mange av dem ble arbeidsløse etter at Ofotbanen var ferdig bygget. 

Utstyr: Vanlig turutstyr