Men mange av de som har gått langs Kungsleden har stoppet opp og latt seg imponere av den høye klippeveggen som stuper ned mot turløypen og vannet Ábeskojávri. Skikjøringen på Giron står heller ikke til skamme. Spesielt bekkedalen Báhpagurra er et skikkelig høydepunkt med gode sjanser for tørr løssnø. Giron er det samiske ordet for fjellrype. Vi kan vel bare spekulere i om den samen som passerte og myntet navnene Giron og Tjåmuhas, som betyr beinbog, hadde gått lenge uten mat. 

Opp: Gå gjennom portalen som markerer starten på Kungsleden og følg så turløypen i nesten seks kilometer frem til elva Ballinjohka (på noen kart har den navnet Pallenjåkka). Følg deretter skiltene øst for Ballinjohka mot Tältlägret, en teltplass med en åpen gamme (torvhytte). Etter at du har svingt av fra Kungsleden har du knapt tre kilometer igjen til Tältlägret, men halvveis dit kan du se en flaggstang som markerer plassen. Kryss Ballinjohka ved første egnede sted etter Tältlägret. Jo senere på året, desto høyere opp må du gå før elva kan krysses på sikkert vis. Ta deretter av mot høyre for å komme til starten av ryggen som leder opp mot toppen av Giron. Ryggen kan ofte være noe avblåst, men det er en enkel vei opp til toppen. 

Ned 1: Samme som Opp A. Snøen er ofte dårlig her, men det er et sikkert veivalg.