Turen opp går i det ville landskapet som du finner ved enden av Storvatnet i Råndalen. Når man kommer opp til passet mellom Tverrfjellet og Frostisen styrkes naturopplevelsen enda mer når man kan stirre ned i Eiterelvdalen. Fra toppunktet på Tverrfjellet styrkes naturopplevelsen nok et hakk, når du får fullt overblikk over de oppsprukne, bratte isbreene på nordsiden av Frostisen, og de mange toppene i Skjomen. Det finnes mange bratte turmuligheter å utforske på Tverrfjellets ulike sider. Men vær forsiktig om du forsøker å utforske nye steder, de fleste alternativene ender i bratte isfall som er vanskelige å oppdage før du står rett på toppen av dem. 

Opp: Gå langs veien som følger Mølnelva i begynnelsen, drei siden av opp og østover, gjennom et hytteområde. Ved enden på veien fortsetter en sti oppover (på vinteren kan stien være vanskelig å se). Etter hvert følger stien en morenerygg på den sørlige siden av Iselva. Fortsett opp langs denne siden av Iselva, og følg terrengformasjonene som tar deg opp til passet mellom Tverrfjellet og Frostisen. Fra passet går du opp på de bratte snøfeltene og rett til venstre opp til toppunktet. 

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig