Opp: Gå langs veien som følger Mølnelva i begynnelsen, drei siden av opp og østover, gjennom et hytteområde. Ved enden på veien fortsetter en sti oppover (på vinteren kan stien være vanskelig å se). Etter hvert følger stien en morenerygg på den sørlige siden av Iselva. Fortsett opp langs denne siden av Iselva, og følg terrengformasjonene som tar deg opp til passet mellom Tverrfjellet og Frostisen. Fra passet går du opp på de bratte snøfeltene og rett til venstre opp til toppunktet. 

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned: Samme som Opp A. Fine, åpne snøfelt ned til tregrensen. Derfra blir kjøringen vanskeligere på grunn av den tette skogen, men forsøk å finne samme veien ned som du gikk opp. 

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig