• Trygg topptur: Terrenget er under 30 grader bratt hele veien. 
  • Læringspunkt: Orientering, veivalg.
  • Fare: Orientering, veivalg.