Opp A: Gå opp bekkedalen og følg Rundtindvatnet (Čáhppesjávri) på dens vestre side. Gå til venstre (vestover) ved den bortre delen av vannet. Følg ryggen som går sørover til toppen, eller hold litt til høyre for å unngå de bratteste bakkene under toppen. 

Vanskelighetsgrad: Enkel

Opp B: Gå opp i vestlig retning under kraftledningene og opp på et platå. Sving av mot høyre (nord) ved slutten av platået, og gå opp fine snøfelt. Søk deg opp på et bratt snøfelt ovenfor 1200 moh, til venstre (vest) for en stor skavl. Gå i slakere terreng opp mot toppen. 

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 1: Samme som Opp A. Kjør ryggen eller den herlige gryta ned til venstre. 

Vanskelighetsgrad: Enkel

Ned 2: Samme som Opp B. Fin kjøring på store, åpne felt. Den eneste vanskelige partiet er den bratte bakken ovenfor 1200 moh. 

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig