Opp: Gå tilbake 100 meter langs veien og inn på en vei gjennom et hytteområde. Veien går over til sti, og fortsetter på den (høyre) vestre siden av Stormyra. Her er det som regel et ski- og scooterspor som leder ut på den store myren og i retning mot fjellet. Etter myren følger litt mer variert terreng, men fortsett å holde retningen mot fjellet. Gå frem til foten av fjellet og opp bratte og store snøfelt til et stort platå. Fra platået reiser det seg en stor og bratt bakke mot toppen. Gå opp langs rygg-formasjonen i midten av bakken. Deretter søker du deg ut mot venstre side, rundt en klippe på dens høyre side, og til slutt opp den siste bratte bakken til foten av den 20 meter høye klippen som utgjør selve hovedtoppen. Her kreves klatring med omtrent 4-5 i vanskelighet, og klatreutstyr er nødvendig for å komme seg trygt opp.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 1: Samme som Opp A. Hele utforkjøringen går rett ned i fallinjen. Hele 1100 fallhøydemeter med en innledning som er omtrent 35 grader bratt. En helt fantastisk rute under rette snøforhold.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 2: Følg foten av den 20 meter høye klippen rundt til venstre. Du står snart på toppen av et bratt snøfelt som leder ned på nordøstsiden av Rivtind. Snøfeltet på toppen er den mest kritiske delen av nedkjøringen, og du må virkelig være sikker på at det er stabile snøforhold. Det bratte snøfeltet i starten på ruten smalner etter noen svinger av til en smal passasje mellom klipper. Hold til høyre for å unngå klippene som ligger lengre nede i fallinjen, men vær ekstra forsiktig på ytterligere ett bratt parti rett etter passasjen. Etter passasjen åpner terrenget seg, og du har kjempestore områder å kjøre på og mange ulike terrengformasjoner å følge. Denne delen er ikke like bratt og skredutsatt, men skred fra hele den øvre delen av bakken er et faremoment ved kjøring i den nedre delen. Lengre nede smalner bakken av og blir brattere, innen den igjen åpner seg ned mot dalen nedenfor. Fortsett ned mot bunnen av dalen, og hold litt til venstre for å kunne gli ned i retning mot Stormyra og de flate kilometerne frem til veien. 

Vanskelighetsgrad: Vanskelig