Opp A: Sørtoppen: Om det ikke er altfor sent på sesongen og isen er stabil på vannet, kan du krysse over til andre siden. Ellers bruker du broene over Skamdalselva og  Tverrdalselva for å komme til den vestre siden av vannet. Følg den vestre kanten av vannet, og vik av mot Skamdalsbakken, parallelt med kraftledningen. Kryss bekken Nihkejohka på broa ved 240 moh, og gå så på bekkens venstre (østre) side uten å ta for mye høyde opp på siden til venstre. Følg den bratte bekkedalen opp mot innsjøen Nihkejávri og la deg imponere av den svarte fjellveggen på Kuinarčohkka som troner framfor deg. Rienatčohkkas sørtopp ligger nord for fjellveggen. Den nås sikrest gjennom å først gå opp på topp 1574, for så å ta en kamvandring via topp 1566.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Opp B: Nordtoppen: Gå over eller ved siden av vannet til Skamdalsbotnen. Fortsett lengst inn i dalen i et amfiteater av bratte vegger og topper. Et system av snøfelt, hyller og rygger leder deg opp til et stort snøfelt og Rienatčohkkas nordtopp. Vær nøye med å orientere deg når du går mot Skamdalsbotnen, derfra får du bra overblikk.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Ned 1: Samme som Opp A. Fra toppen rett ned mot Nihkejávri er det veldig bratt. Det beste er å ta seg ned til passet mellom sørtoppen og topp 1566 for derfra å kjøre på det store snøfeltet ned mot vannet.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 2: Samme som Opp B. Innsatsen er høy på grunn av vedvarende eksponering og bratt helning. Belønningen kommer i form av en lang og spektakulær rute ned mot Skamdalsvatnet.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig