Opp: Gå over til den vestre siden av vannet, enten via broene over Skamdalselva og Tverrdalselva, eller på isen over sjøen. Følg den vestre kanten av vannet, og når kraftledningen viker av opp mot Skamdalsbakken gjør du det samme. Kryss bekken Nihkejohka på broen ved 240 moh, og gå på bekkens venstre (østre) side uten å ta for mye høyde opp til venstre. Følg den bratte bekkedalen opp mot vannet Nihkejávri til du kommer cirka 900 moh. Her tar du av mot venstre (nord) og går på store, åpne felt opp mot toppen.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 1: Samme som Opp A. Lett kjøring på store snøfelt. I bekkedalen fra Nihkejávri er det ofte løssnø.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 2: Nikkeryggen: Gli tilbake langs toppryggen og kjør vestover ned i den store gryta som går ned mot Skamdalsvatnet. Hold venstrekanten på gryta i den nedre delen, og kjør så langt ut på ryggen som du kan ovenfor sjøen. Ved tregrensen begynner en bratt bekkedal som kan være vanskelig å lokalisere før du faktisk står den den starter. I begynnelsen er den bred, for deretter å smalne ned mot vannet. Det er også mulig å gå opp denne veien, men det bør kun gjøres ved meget stabile snøforhold, da store deler av turen går gjennom skredutsatt område.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Ned 3: Følg toppryggen mot sørøst og sving ned til venstre i den store gryteformasjonen. Gryta smalner av og blir brattere til den igjen åpner seg opp i et stort snøfelt. Etter et langt parti med oversiktlig terreng og fine bakker blir den brattere igjen. Hold til høyre ned i en liten bekkedal, og fortsett ned i fallinjen. For å unngå brattere partier med is lengre nede, bør du holde noe til høyre. Fortsett ned i dalen og tilbake over Skamdalsvatnet.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig