• Utstyr: Vanlig turutstyr 
  • Veibeskrivelse: Bil langs E6. Parkering ved Lapphaugen turiststasjon. Om våren kan du også starte turen cirka en kilometer lengre østover, der E6 går helt inntil Spanselva. Der kan du parkere på en gammel vei på høyre side, og gå over en gammel bro over Spanselva.
  • Sesong: Februar - juni

Opp: Gå over E6 og gjennom et område med hytter. Gli ned bakken i sørøstlig retning. Fortsett i samme retning og på skrå opp til venstre til platået som ligger til venstre for det bratte fjellpartiet. Gå over platået og opp til venstre i gryta som ligger lengst bort på platået. Sving av opp til høyre, og følg den tydelige ryggen som leder opp til toppen.

Vanskelighetsgrad: Enkel

Ned 1: Samme som Opp A. Det sikreste alternativet, men kanskje ikke det morsomste.

Vanskelighetsgrad: Enkel

Ned 2: Å kjøre ned i gryta til venstre er en skikkelig opptur.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig