Opp A: Følg den ikke brøytede veien inn i Norddalen omtrent 11 kilometer til Stasjonsholmen. Herfra ser du Lossihyttene som en siluett mot horisonten til bakkene mot nord. Drei av fra veien og gå i retning mot hyttene. Over Nordelva er det bro, og over Lossielva kan du normalt gå tørrskodd på snø eller steiner. 

Vanskelighetsgrad: Enkel

Opp B: Gå tilbake langs veien (i retning mot fjorden) og inn i skogen til høyre akkurat der du forlater 60-sonen. Gå på skrå opp til høyre blant buskete skog og svaberg opp til Lossielva. Følg høyre side av elva opp til et platå ovenfor tredgrensen. Fortsett i samme retning inn i dalen som løper østover fra platået. Når du er under den høyeste toppen på fjellet til høyre for deg (Lossitinden), svinger du av til venstre opp slake bakker og deretter til høyre opp langs ryggen på Loasevarri. Gå over toppen og i samme retning ned langs ryggen som leder til Lossihyttene.

Vanskelighetsgrad: Enkel

Ned 1: Samme som Opp A. Lett nedkjøring leder tilbake til veien.

Vanskelighetsgrad: Enkel

Ned 2: Samme som Opp B. Fin nedkjøring fra Loasevárri ned til Skjomdalen.

Vanskelighetsgrad: Enkel