Utstyr: Vanlig turutstyr. Isøks og stegjern om du skal gå opp den store snørenna. Skal du prøve noen av de smalere rennene bør du også ha tau og sikringsutstyr. 

Veibeskrivelse: Bil langs E6 sørover fra Narvik. Sving inn på veien mot Skjomdalen, og deretter til høyre mot Sørskjomen. Kjør til kraftstasjonen i slutten av den lange 90-graderssvingen nær enden av fjorden. På slutten av sesongen kan du kjøre opp langs anleggsveien mot Lappviklemmen, men pass på å ikke kjør deg fast i snøen, og parker uten å hindre eventuell anleggstrafikk.  

Sesong: Februar - juni

Opp A: Følg anleggsveien opp og innover den slake dalen ved Lappviklemmen. Følg snøfeltet vest for sjøen. Gå opp til passet mellom Skjellingfjellet og Durmålsfjellet,og følg deretter det store snøfeltet på skrå opp mot noen av toppene.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig 

Opp B: Lappviktindrenna: Start som Opp A, men drei av fra anleggsveien der dalen begynner å flate ut, og der det går en sidevei i retning mot Lappviktinden. Gå gjennom skogen i retning mot midten av den lange klippeveggen og på skrå opp langs de store snøfeltene under klippeveggen. Omsider ser du den største av rennene på Lappviktinden. Gå rett opp og langs høyresiden av renna. Det er såpass bratt at det er enklest å gå til fots fra området under renna. Fortsett til fots opp til topp 1361 når du har kommet til toppen av renna.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Opp C: I perioden fra slutten av mai smelter veien fra Skjomdalen og opp til Skjomfjellet gradvis fram. Da kan dette turalternativet være en rask og enkel måte for å komme over tregrensen, og nærmere Lappviktinden. Kjør så langt veien er åpen, kryss Rundtindvatnet, og følg turbeskrivelsen i Opp A. 

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 1: Samme som Opp A. Delvis fin kjøring ned mot Lappviklemmen, men også mye kjøring på skrå og flate ut dalen.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 2: Samme som Opp B. Bratt kjøring i fallinjen i snørenna (opp til 45 grader ved toppen). Deretter fine og store snøfelt ned mot tregrensen.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Ned 3: Samme som Opp C. 

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig