Ned: Følg samme rute som opp. På toppryggen er det sjelden bra snø, men sørsiden ned mot E10 kan by på fine kjøreopplevelser. Det finnes flere alternativer å følge nedover, men start med å kjøre tilbake langs ryggen et stykke før du søker deg nedover.

  • Trygg topptur: Enkel tur med en fin nedkjøring.
  • Læringspunkt: Finne slakeste veien opp til toppryggen.
  • Fare: Du vil kunne havne i kortere partier med skredfarlig terreng (brattere enn 30 grader) på sørsiden ned mot E10.