Hele turen går i terreng som er slakere enn 30 grader, og skredfaren er minimal om du holder deg til den beskrevne ruta og i god avstand til de brattere bakkene på sidene av det store snøfeltet under toppen. Beskrivelsen leder opp til den laveste av de to toppene på Titinden. Den høyeste toppen krever klatring og vil ikke gi deg en lengre nedkjøring.

Opp: Gå opp bakkene bak toalettene og forbi en liten hytte. Du kommer fram til en traktorvei som du følger opp og innover i dalen. Det kan være litt vanskelig å finne sommerstien, men følg dalbunnen med Storelva til høyre for deg. Gå over elven i den bortre delen av dalen og opp i den glisne skogen på høyre side av dalen. Den store bakken du skal følge mot toppen er skjult bak en fjellrygg, så du må gå ganske langt inn i dalen og runde fjellet på venstre side. Den store, åpne bakken leder opp til passet mellom toppene 795 og 911. Hold litt avstand fra den bratte fjellsiden under topp 911 for å unngå fallende snø og is. Fra passet følger du kammen opp til topp 795. 

Ned: Følg samme vei som oppstigningen. Nyt kjøringen på det store snøfeltet og utsikten mot Stetind sine sør- og vestsider. Vel nede i bunnen kan du gli tilbake til parkeringen.