Faktisk verdsettes fjellet så høyt at det frem til nylig har vært fastslått i byplanleggingen at utsikten fra hovedgata, Kongens gate, mot den Sovende dronning skal holdes åpen. Kongen vil se sin dronning. «Dronninga» er et fjell som hver ekte narvikværing med friluftsinteresse skal ha besøkt. Prioriterer du bra skikjøring fremfor selve turen, finnes det dog bedre fjell. En tur hit er mer en helhetsopplevelse, hvor den utrolige utsikten, toppfølelsen og matpakka er minst like viktig som skikjøringen. Men Sløret på Dronninga kan dog mange ganger være en snøsamler, der snøen holder seg tørr og upåvirket av vinden i lang tid. 

Navnet «Sovende dronning» kommer fra utseendet på fjellets profil. Når man ser fjellet fra Narvik, er profilen utvilsomt lik en sovende kvinne. Panne, øyne, nese, munn, hake, bryst – alt er der. Noen sa en gang at den var spesielt lik dronning Victoria av Storbritannia, og dermed fødtes navnet. 

Opp A: Start turen med å gå tilbake over broen og langs kanten av Nervatn. Du kan enten følge en sti ved vannkanten eller gå på isen, om den er stabil. Gå over myren sør for sjøen og opp i skogen til høyre. Du kommer så opp i glissen skog som du krysser deg opp i. Straks etter tregrensen dreier du av til høyre (nordvest) opp på ryggen som leder opp til Litletind. Følg en forsenkning rundt Litletind og traverser deretter på skrå oppover for å komme til ryggen mellom Litletind og Dronninga. Følg ryggen et lite stykke og traverser fra cirka 1200-metersnivået  ut på bakkene på Dronningas vestside. Her er det ofte relativt bart og steinete, så det kan være du må gå til fots enkelte partier. Toppen nås via en snørenne som leder opp til fjellkammen nordvest for hovedtoppen.