Denne turen knytter sammen rekken av topper og danner «Skjomens høye vei», med både storslagne toppbestigninger og skikjøring av ypperste klasse. Er du sugen på enda større utfordringer enn hva du får med gitt turbeskrivelsen, kan du forsøke å fortsette langs den kvasse kammen fra Reintind sin øst-topp over til vest-toppen og videre over Frostisen. 

Gå over veien og lokaliser en traktorvei som starter ved en eng. Følg traktorveien/scootersporet opp gjennom skogen til 250 moh. Ta av til høyre gjennom skogen og traverser under kollen Malmhaugen. Du kan også gjøre traversen høyere opp over et platå på Malmhaugen, om du synes at skogen lengre nede er for tett. Følg bekken på andre siden av Malmhaugen til cirka 650 moh. Herfra skal du gå mot høyre (sørøst) frem til fjellets vestre ende. Her venter noen korte og bratte bakker før du kan gå videre opp på store snøfelt. Den siste biten opp til toppen er det forholdsvis bratt, og du kan behøve å gå til fots med skiene på ryggsekken. 

Fra toppen av Rånkeipen og ned langs kammen sørover er det bratt terreng hvor det som regel er litt steinete nedklatring (men tau er ikke nødvendig om man er forsiktig). Fortsett på ski langs den brede kammen bort og over Boazovárri. Fra kammen og ned i Jo Larsaskaret kjører du ned en bratt bakke. Husk på at bakken er utsatt for sola og at skredfaren kan være størst midt på dagen. Fortsett langs kammen og passér høydemarkeringene 968 og 1032 på deres venstre sider. Gå opp bakken til neste topp og gå til venstre frem til et stort snøfelt. Følg det store snøfeltet opp mot toppkammen på Klubbviktinden. Rett under hovedtoppen kommer du frem til et brattere parti på toppkammen. Dette kan du komme forbi ved å gå en eksponert travers langs en smal fjellhylle og klyve en kort bratte på sørsiden av fjellet. Traversen og bratten bør sikres med tau og kiler/kamkiler.