Forbindelsen til Sverige er tett, med jernbanen som knytter Narvik til nabolandet via gruvebyen Kiruna, og narvikingene kan velge mellom kystlandskapet rundt Ofotfjorden og innlandet rundt svenskegrensa. 

Kjente turer og fjell: Rombakstøtta, Beisfjordtøtta, Storfjellet, Storsteinsfjellet, Frostisen, Gangnesaksla, Den sovende dronning.