Som armer på en blekksprut. Ettersom de ulike turalternativene går langs noen av disse ryggene, har du hele tiden veldig fin utsikt. Norges nasjonalfjell Stetind, sammen med Kulhornet og Eidetind ved Efjorden, synes som en tydelig og skarp siluett mot horisonten i sørvest. Langt borte i vest kan du skimte Lofotveggen, de spisse toppene i Lofoten. I nordvest sees fjellene på Vesterålen. Fortsetter du å vri blikket, dukker fjellene i Evenes, Skånland, Gratangen, Hunddalen og Narvik opp i rask rekkefølge. Topper hvor enn du ser. Topper som lokker til nye turer. 

Opp A: Gå opp langs venstre kant av bekkedalen, mot Rundtuva som stikker opp av skogdekket. Rett under Rundtuva dreier du til høyre og over et platå på snaufjellet med noen små vann. Rund en tydelig rygg (Blåfjellet), og gå opp i forsenkningen til høyre for ryggen. Etter forsenkningen kommer du opp på en stor og bred rygg som leder opp til toppen.

Vanskelighetsgrad: Enkel