Toppen av Rånkeipen er også på første rad om du vil se granittveggene, og de hengende isbreene på Frostisens nordside. Kjøringen ned mot Ofotfjorden er en herlig opplevelse med fjorden nedenfor deg hele tiden. I blant føles det nesten som neste sving går rett ned i vannet, selv om du fortsatt befinner deg ovenfor tregrensen. Denne turen er veldig populær, og på en fin dag må du regne med å møte andre på fjellet. 

Frostisen Reinbeitedistrikt har sitt vinterbeite ved Rånkeipen. Flyttingen av reinen på vår/vinteren (rundt påsketider) går gjennom området der man går toppturer, så det kan fort skje at grupper med skikjørere fordriver reinen, og vanskeliggjør arbeidet for reindriverne. Derfor bør du unngå Rånkeipen som turmål i forbindelse med flyttingen fra reinens vinterland til vår- og sommerland lengre vest. Sjekk derfor på Facebook-siden til Frostisen Reinbeitedistrikt for å finne ut om flyttingen er i gang, slik at du ikke forstyrrer reindriverne sitt arbeid. 

Opp: Gå over veien og lokaliser en traktorvei som starter ved en eng. Følg traktorveien/scootersporet opp gjennom skogen til 250 moh. Drei sørover gjennom skogen og traverser under kollen Malmhaugen. Du kan også gjøre traversen høyere opp, over et platå på Malmhaugen, om du synes skogen lengre nede er for tett. Følg bekken til cirka 650 moh. Herfra skal du gå mot høyre (sørøst) frem til fjellets vestre ende. Her venter noen korte og bratte bakker før du kan gå videre opp på store snøfelt. Den siste biten opp til toppen er det forholdsvis bratt, og det er aktuelt å gå til fots, med skiene på ryggsekken. Ikke gå her i dårlig sikt, ettersom det er stup både vestover og – når du kommer opp på toppen – østover.