Men når du har beveget deg forbi de stupbratte nordvest- og nordøstveggene til fjellet, åpner det seg en mulig rute via den svært spektakulære sørøstryggen. Her kan du faktisk gå på ski opp langs moderat bratte snøhelninger (det er kun et kort parti som er brattere enn 30 grader) og helt til topps. Utsikten fra toppen over til Stetind og de andre toppene ved Tysfjorden og Efjorden, er den fineste du kan tenke deg. Men siden det er høye stup på begge sidene av ryggen, er sørøstryggen selvfølgelig ikke en plass å være dersom det er risiko for dårlig vær. Dette er en vurdering du må gjøre før du forlater breen og fortsetter opp langs ryggen.   

Opp: Gå opp bakken bak toalettene, og forbi en liten hytte. Du kommer frem til en traktorvei som du følger opp og innover i dalen. Det kan være vanskelig å finne sommerveien, men følg dalbunnen med Storelva til høyre for deg. Gå over elven i den bortre delen av dalen og opp på de åpne flankene på høyre siden av elven. Ta sikte på skaret mellom Stetind og Presttinden når du kommer ovenfor skoggrensen. Gå over eller til venstre for Svartvatnet og opp mot venstre side av skaret når du har passert vannet. Det er forholdsvis bratt opp mot skaret, men som regel kan du beholde skiene på hele veien opp til skaret. Fortsett på skrå opp til høyre etter skaret, under Presttindens nordøstvegg og ut på en liten bre. Gå opp fra breen og til det laveste punktet på Presstindens sørøstrygg. Følg så ryggen til topps.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig