Derfor kalles den fortsatt for Churchills nese. For å nå selve Novatind kreves klippeklatring, men Novafjellet er lett å gå opp med ski. Man må dog være forsiktig når man går gjennom Trangdalen under fjellet, side man her er eksponert for store skred fra begge sider av dalen. 

Novatindsrenna på fjellets nordre side er myteomspunnet. Det bygges som regel en stor skavl i toppen som utgjør en konstant fare når man går opp i renna. Selv om renna er i skyggen, kan sola lyse på skavlen og varme den opp såpass mye at det raser store snøblokker ned i renna, og tar med seg snø og eventuelle skikjørere. Det har skjedd alvorlige ulykker der skikjørere har blitt dratt ned i skred gjennom hele renna. Det sikreste er derfor å ta turen i Novatindsrenna tidlig om morgenen, innen skavlen har rukket å bli varmet opp. 

Opp A: Gå langs den vestre vannkanten på Skoddebergvatnet (Skoaberjávri) i drøyt to kilometer (du kan eventuelt parkere litt lengre nordover langs vannet, og krysse isen hvis den er stabil). Gå opp og nordvest inn i Novadalen. Vurder skredfaren før du fortsetter videre inn i Trangdalen. Rett før vannet ved Trangdalens høyeste punkt svinger du av opp til høyre oppover store snøfelt, og langs en bekkedal. Vik høyre (østover) ved omtrent 1000 moh og følg et stort platå mot toppen.