Turen opp hit er veldig effektiv, utsikten er like spektakulær som fra de andre toppene i Sør-Skjomen, og utforkjøringen er variert og fin. Et spennende nedkjøringsalternativ går ned i den store snørenna mot Tjårdadalen. Følelsen man får av å kjøre den, minner om den man får i den mer kjente Gangnesrenna, men vanskelighetsgraden og eksponeringen er betydelig mindre. Ettersom du følger en trang dal med bratte sider opp langs Snøskarelva, er du utsatt for store skred fra sidene av dalen. Denne turen anbefales ikke på dager med stor skredfare.

Utstyr: Vanlig turutstyr  

Veibeskrivelse: Bil langs E6 sørover fra Narvik. Sving inn på avkjørselen mot Skjomdalen og deretter til høyre mot Sørskjomen. Kjør helt inn til Sørskjomen, og sving inn på en liten vei til venstre rett før veiens ende. Følg veien en knapp kilometer, og parker utenfor kraftstasjonen med fasade av glass og naturstein.