Den fremste årsaken er de tekniske vanskelighetene og det komplekse terrenget som møter deg på vei mot toppen, uansett hvilken side du går på. Har du ambisjoner om å nå toppen bør du foruten å ha de nødvendige ferdighetene, velge en turdag med bra vær og gunstig skredvarsel. 

Det er mange spennende nedkjøringsmuligheter på Klubbviktinden. Den mest spesielle er nok den lange snørenna på vestsiden av fjellet. Den skjærer seg dypt mellom de omgivende fjellveggene, og når du går oppover i renna føles det ut som den fortsetter ut i evigheten. Avslutningen lengst oppe i renna, opp til toppkammen er også noe helt spesielt. 

Opp A: Følg veien/stien innover Eiterelvdalen, på nordre side av Eiterelva. Her kan det være scooterspor som du kan følge. Gå langs elven et par kilometer. Før du kommer til snørennene på venste side av dalen, begynner du å gå oppover og forsøker å finne det sikreste veivalget opp den forholdsvis bratte bakken. Ovenfor tregrensen traverserer du til høyre under de to toppene (968 og 1032 meter over havet). Gå opp bakken til sør for de to andre toppene. Følg det store snøfeltet opp mot toppkammen. Rett under hovedtoppen kommer du til ett brattere parti på toppkammen. Dette kan du komme forbi gjennom en eksponert travers langs en smal fjellhylle, og en kort skråning på sørsiden av fjellet. Traversen og skråningen bør sikres med tau og kiler/kamkiler.