Da har grusveien gjennom Norddalen tint frem, og toppen er innen rekkevidde. Tur-retur til vinterlig snaufjell. Fra toppen får du herlig utsikt over Storsteinsfjellmassivet og Kebnekaisefjellene langt inn i den svenske fjellverdenen. Dette er en fin tur å ta med utgangspunkt fra Lossihyttene, eller som en lang dagstur fra Narvik. Navnet Ippočohkka er ikke merket på alle kart, så let i stedet etter høydeangivelsen! 

Opp: Gå opp langs Stasjonselva, Skearrojohka. Drei mot høyre (vestover) ved 900 moh, og gå oppfor en stor snøbakke. Fra platået ved 1200-metersnivået følger du den bratte ryggen mot vest. Her er du eksponert på sidene, så det kan føles bedre å gå det bratteste partiet til fots. Drei høyre (sørover) og gå i flatere terreng mot toppen.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig