Fjellområdet som ligger mellom disse to fjordene har en veldig spesiell karakter, her er grunnfjellet blottlagt, og området karakteriseres av store blankpolerte svaberg som går fra havnivå, og opp til nesten 1400 meters høyde. På sommeren blir naturopplevelsen av disse svabergene veldig spesiell, mens vinterens snø stort sett skjuler dem. Du kan – og bør – være bekymret for den ekstra skredfaren disse polerte hellene gir. Men det gjelder først og fremst seint på våren, når solen påvirker snødekket, og det begynner å renne vann mellom klippe og snø at underlaget blir en stor skredfaktor.