Her får du for eksempel sett den tydelige snørenna ovenfor Forsnesvannet, som er det mest effektive veivalget om man vil opp på toppen. De to eventyrlige nedkjøringsalternativene ned til Straumsnes og Beisfjorden byr på noen av de fineste skiturene i hele området. Og om du virkelig er ute etter eventyr, kan du bestige toppen via Partisanleden (se kapittelet «Traverser»). Turbeskrivelsene tar utgangspunkt i Djupvik som startpunkt, men man kan også starte turen fra Narvik og følge den populære turstien som leder inn i Tøttdalen fra minikraftverket nordøst for skiheisene. Stien fører fram til Pumpvatn. Herfra kan du følge turbeskrevelsen videre mot Beirfjordtøtta. 

Opp A: Gå forbi veibommen til slutten av veien og omtrent 100 meter i samme retning. Begynn deretter å gå oppover i den forholdsvis tette og bratte skogen, og følg så gradvis flatere terreng til venstre opp til Pumpvatn. Gå over vannet og fortsett fra det sørøstlige hjørnet langs en vakker allé gjennom skogen og opp til en bekkedal i retning mot vannet Forsnesvatn, som ligger skjult i den store gryta til høyre (vest) for Beisfjordtøtta. Gå over Fornesvatn (sjøen er regulert, så se opp for sprekker i isen ved strendene) og på skrå opp til venstre ved sjøens innerste ende. Du kommer snart til enden av en bred snørenne som leder opp til store platået på Beisfjordtøtta. Gå i kryss opp renna og vær oppmerksom på skredfaren. På det bratteste partiet i den øvre delen kan det være best å gå til fots. Se opp for isflekker på dette partiet. Fortsett opp snøbakkene til høyre ved toppen av renna og over det store platået i retning mot topphelningen. Fra bunnen av topphelningen går du til fots og knytter sammen de bratte snøfeltene som leder opp til platået ved toppunktet.

Vanskelighetsgrad: Middels Vanskelig