Kjente turer og fjell: Helgelandsbukken ved Svartisen.

Terreng: På den korte avstanden mellom ytre øyområder og snøfjellet finner du mange naturtyper. Landet rundt fjordene er bratt og ulendt, med topper opp mot 1500 meter. Dette alpine fjellandskapet er sterkt preget av innlandsisens aktiviteter under siste istid, og rutene opp foregår i komplisert terreng.