Tinden har en øst/vestlig egg med bratte skråninger ned mot fjorden og turen starter i fjæra. 

Opp: Parkering ved bedehuset i Kjeldal. Turen starter på traktorvei inn i dalen og jevn stigning opp Rabblia til over tregrensen. Første av ruta går langs traktorvei med jevn stigning til man kommer over skoggrensa. Man følger så sørsiden av Tverråga oppover i småkupert terreng før man kommer inn på ryggen inn mot toppen. Deretter fortsetter turen opp mot Føllivatnet. Fra 550-600 er det ikke mulig å unngå et utløpsområde og det er enkelte brattheng rett under Føllivatnet, og enkelte brattheng rundt bekkedalen på 700 moh. Etter å ha passert Føllivatnet følger man enten bekkedalen (her er det også enkelte brattheng, men disse kan unngås), ryggformasjonen på nordre siden av bekkedalen eller ryggformasjonen på sørsiden av bekkedalen opp mot «Kjølen» (850m) der man får utsikt inn i Reindalen. Videre kan den S og N toppen nåes (skredterreng, flere heng over 30 grader).

Ned: Nedturen følger i samme trase som opp.