• Trygg topptur: Tur som gir god innføring i bruk av terrenget for å velge best mulig rute.
  • Læringspunkt: Terrengvurdering der du i kortere partier går i potensielt skredterreng.
  • Fare: Skredutsatte områder i øvre deler ned fra salen.