• Trygg topptur: Tur der du kan legge spor i terreng under 30 grader.
  • Læringspunkt: Bruke terrenget til å gjøre de gode og fornuftige rutevalg.
  • Fare: Brattere terreng ned mot Morfjorddalen.