• Trygg topptur: Grei og fin tur der man får utfordret seg på vurderinger av terreng og potensielle utløpsområder.
  • Læringspunkt: Nedre deler har mindre terrengformasjoner opp mot 35 grader som krever litt innsats for å legge det beste sporet.
  • Fare: Vær obs på brattere mirkoterreng og potensielle utløpsområder fra sør langs Kistberget. Tenk konsekvens når du runder henget mot sør like før toppen. Her er fallhøyden ganske stor.